Danışman

Brief info

Ayça DOĞU, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2018 senesinde mezun olduktan sonra Trinity College, Dublin bünyesinde Bilişim Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Mezuniyet tezi Avrupa Birliği Genel Verileri Koruma Tüzüğü (The General Data Protection Regulation -GDPR) kapsamında kişisel verileri işleme ilkelerinden biri olarak benimsenen veri minimizasyonu ilkesi üzerinedir.

Eğitiminin ardından Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Genel Verileri Koruma Tüzüğü konularında uzman bir danışman olarak ekibimize katılmıştır.