Veri Güvenliği

Verilerin korunması/gizliliği uyumluluğu ve danışmanlığı konusundaki en büyük zorluklardan bir tanesi yeterli düzeyde uyumluluk sağlayacak teknik ve idari tedbirlerin uygulanabilmesi meselesidir. Bu ancak veri sorumlularının faaliyetlerinin günlük faaliyetlerinin, ya da diğer bir deyişle Standart Operasyon Prosedürlerinin (SOP) optimizasyonu ile mümkündür.

OD Privacy olarak odak noktamız teknik önlemlerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda organizasyonlarda sürdürülebilirliği güvence altına almak amacıyla güvenli bir zemin sağlayacak idari önlemlere de odaklanmaktır. Amaca uygun olarak hazırlanmış metodolojimiz organizasyonların yalnızca teknik düzeyde değil aynı zamanda organizasyonel ve operasyonel düzeylerde de kanun ile uyumlu veri sorumlusu olma süreçlerine destek verir.