6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK

2016 senesinde Resmî Gazete yayınlanan ve 2018’de tüm Türkiye’nin veri sorumluları için bağlayıcı hale gelen Türkiye’nin veri koruma/gizliliği kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) pek çok konuda uyum gerektiren yükümlülükleri düzenlemektedir. Kanuna aykırılık halinde 1 Milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülmektedir.

Avrupa Birliği Genel Verileri Koruma Tüzüğü

GDPR

Avrupa Parlamentosu Nisan 2016’da 95/46/EC sayılı Direktif’i geçersiz kılacak olan Tüzük’ü kabul etmiştir. Tüzük, AB ülkelerinde gerçekleşen işlemler sırasında şirketlere AB vatandaşlarının kişisel veri ve gizliliğini korumaları adına bazı yükümlülükler getirmektedir. Tüzük aynı zamanda kişisel verilerin AB’den dışarı aktarılması konusunda da birtakım düzenlemeler içermektedir.

VERİ GÜVENLİĞİ

Verilerin korunması/gizliliği uyumluluğu ve danışmanlığı konusundaki en büyük zorluklardan bir tanesi yeterli düzeyde uyumluluk sağlayacak teknik ve idari tedbirlerin uygulanabilmesi meselesidir. Bu ancak veri sorumlularının faaliyetlerinin günlük faaliyetlerinin, ya da diğer bir deyişle Standart Operasyon Prosedürlerinin (SOP) optimizasyonu ile mümkündür.

SİBER GÜVENLİK

Elektronik sistemler ve ürünler, sunucular ve ağlar toplumun ekonomik kalkınması için en önemli değerleri oluşturmaktadır. Siber güvenlik, bu değerleri ve onların kullanıcılarını korumak adına yapılan faaliyetleri ifade eder.

ISO/IEC 27K

ISO / IEC 27000 serisi (aynı zamanda “ISMS standartlar grubu” ya da “ISO27K” olarak da bilinir) veri güvenliği konusunda en iyi uygulamaları bir araya getiren standartlar bütünüdür. Uluslararası Standartlaşma Organizasyonu (International Organization for Standardization – ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission – IEC) tarafından ortak olarak yayınlanmıştır.

VERİ MÜHENDİSLİĞİ

Veri mühendisliği, veri biliminin veri toplama ve analizi uygulamalarına odaklanan alanıdır. Özellikle de büyük ve karmaşık veri grupları ile çalışan şirketler için bunlarla uyumlu iş hedeflerinin olması önem taşır.