OD PRIVACY KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile diğer ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OD Privacy Ltd. (“OD Privacy”) tarafından siz ilgili kişileri https://odprivacy.com/ (“web sitesi”) ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu aydınlatma metni kapsamında ayrıca hangi tür çerezleri ne amaçlarla kullanıldığımız ve bunları nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda da bilgi veriyoruz. Bu aydınlatma metni en son 10 Kasım 2019 tarihinde güncellenmiş olup gelecekte ilgili değişikliklere uyumluluk sağlamak adına güncellenip tekrar yayınlanabilir. 

OD Privacy web sitesindeki çerez kullanımını sonlandırabilir, tip veya işlevlerini değiştirebilir ya da yeni çerezler ekleyebilir. OD Privacy bu metinde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Web sitesine yerleştirilmiş çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz, web sitesini en etkili şekilde kullanımının kolaylaştırılması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenir. Buna ek olarak, iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz), bu bilgilendirmeyi talep etmiş olmanız halinde, OD Privacy hakkında bilgilendirici e-posta gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak OD Privacy’nin servis aldığı şirketlere, yalnızca yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır, ancak, kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülmesi halinde kamu kurumları ile de paylaşılabilir.

Çerezler nedir?

Çerezler tarayıcınız tarafından yerleştirilen ve ziyaret ettiği iz web siteleri tarafından cihazınız veya ağ sunucunuza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır.

Web sitesinde hangi çerezler kullanılmaktadır?

Web sitesinde Yandex Metrica çerezleri kullanılmaktadır.

Hangi çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Yandex Metrica çerezleri basit internet sitesi performansı hesaplanması ve analizi için kullanılmaktadır.

Açıklama, Süre ve Tercihler
Bu çerezler istatistiksel verinin toplanmasını sağlayarak web sitesinin sunumu ve kullanımını geliştirir. Yandex sosyal istatistik ve ilgi odağı verisi ekleyerek kullanıcıların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Web sitemiz Yandex Metica çerezleri kullanmaktadır. Bu çerezler tarafından toplanan veriler web sitesinin kullanımına ilişkin istatistiksel anonim verilerdir ve Yandex sunucularına aktarılarak Yandex veri koruma politikası çerçevesinde muhafaza edilir. Yandex’in analitik veri işlemesi ve kişisel verilerin korunması politikaların hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Maksimum muhafaza süresi: 720 gün
Kullanım süresi: 180 gün
Daha fazla bilgi için:

https://metrica.yandex.com.tr/about/info/privacy-policy
https://metrica.yandex.com.tr/about/info/data-policy/
https://metrica.yandex.com.tr/about

Bu çerezlerin kullanımını nasıl kontrol edebilirim?

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Yandex Browser
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari

İlgili Kişi olarak haklarınız

İlgili kişiler Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
  • İşlenen kişisel verileri hakkında bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
  • Eksik veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini istemek,
  • Kişisel verilerinin Kanun çerçevesinde silinmesini veya imhasını ve bu verileri üçüncü kişilere aktarıldıysa onlara bu konuya ilişkin bildirim yapılmasını talep etmek,
  • Münhasıran otomatik yollarla işlenen verilerde, kendi aleyhine çıkan sonuca itiraz edebilmek,
  • Hukuka aykırı işlenen kişisel veriler için tazminat talep etmek.

Konuya ilişkin bütün taleplerinizi Kanun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgileri içeren iletişim formu doldurarak OD Privacy’ye iletebilirisiniz.